Príprava na skúšky autorizovaného bezpečnostného technika

250 €

Na úvod...

Pripravili sme pre Vás intenzívnu týždennú odbornú prípravu na skúšky autorizovaného bezpečnostného technika (ABT). Rozsah odbornej prípravy zodpovedá obsahovej náročnosti predmetnej odbornej prípravy. 

Našim cieľom je Vás previesť rozsiahlym legislatívnym obsahom odbornej prípravy s porozumením  a byť Vám nápomocný pri dosiahnutí Vášho cieľa - "úspešne zvládnuť skúšobný proces nadobudnutia osvedčenia ABT". Avšak najdôležitejším faktorom k dosiahnutiu individuálneho úspechu je Váš prístup a chcenie nadobudnúť požadovanú odbornosť.

Učte sa od najlepších... 

  • odbornou prípravou Vás budú sprevádzať vysoko erudovaní lektori, spoluautor otázok na písomnú a ústnu časť skúšok ABT

Podmienky pre žiadateľa o osvedčenie ABT

Otázky na písomnú a ústnu časť skúšky ABT

Pridaná hodnota pre Vás 

  •  E- test - účastník počas odbornej  prípravy má neobmedzený prístup k elektronickým testom zostavených  zo skúšobných otázok  z jednotlivých tematických okruhov zverejnených NIP. Účastník po ukončení online testovania sa dozvie svoje  výsledky, vrátane legislatívneho odôvodnenia správnej odpovede.
  • individuálny prístup - sme tu pre Vás aj po ukončení odbornej prípravy v prípade dodatočných otázok z danej problematiky.

Prečo absolvovať odbornú prípravu na skúšky ABT v spoločnosti VZDELÁVANIE Košice? 

  • záleží nám na spokojnosti našich absolventov, k práci pristupujeme profesionálne, ľudský prístup je pre nás samozrejmosťou. 

Ďakujeme, že ste sa rozhodli absolvovať odbornú prípravu na skúšky ABT v našej spoločnosti. 

                  Tešíme sa na Vás!

Začiatok:

26.09.2022

Koniec:

30.09.2022

Miesto konania:

online alebo prezenčne

Vydaný doklad

Na stiahnutie