Naša ponuka pre Vás

Jún

27.06.2022

Bezpečnostný technik - základný kurz

online, povinné prílohy: doklad o ukončenom vzdelaní

380€


29.06.2022

Aktualizačná odborná príprava ABT, BT

online, povinné prílohy: platné osvedčenie

60€


Júl

26.07.2022

Poučenie zamestnancov obsluhujúcich elektrické zariadenia ( § 20 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.)

online

30€


26.07.2022

Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike § 21

online, povinné prílohy: doklad o ukončenom vzdelaní

90€


26.07.2022

Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike § 22

online

100€


26.07.2022

Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike § 23

online

100€


29.07.2022

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov §21, §22, §23, §24

online, povinné prílohy: platné osvedčenie

60€


September

12.09.2022

Elektrotechnické minimum

online, povinné prílohy: doklad o ukončenom vzdelaní

780€


26.09.2022

Príprava na skúšky autorizovaného bezpečnostného technika

250€


Október

10.10.2022

Špecialista požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava

povinné prílohy: platné osvedčenie

240€


10.10.2022

Technik požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava

povinné prílohy: platné osvedčenie

160€


17.10.2022

Technik požiarnej ochrany - základná odborná príprava

povinné prílohy: doklad o ukončenom vzdelaní

400€


17.10.2022

Špecialista požiarnej ochrany - základná odborná príprava

povinné prílohy: doklad o ukončenom vzdelaní

800€


24.10.2022

Lektor (lektorské minimum)

online, povinné prílohy: doklad o ukončenom vzdelaní

200€*Ceny sú konečné