Naša ponuka pre Vás

Apríl

29.04.2024

Príprava na skúšky bezpečnostného technika na NIP

prezenčne

100€


Máj

06.05.2024

Lektor/ lektorské minimum

online - prezenčne, povinné prílohy: prihláška, doklad o ukončenom vzdelaní

260€


07.05.2024

Aktualizačná odborná príprava samostatných elektrotechnikov §22

online, povinné prílohy: prihláška, platné osvedčenie, lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu

60€


07.05.2024

Aktualizačná odborná príprava revíznych technikov VTZ elektrických §24

online, povinné prílohy: prihláška, platné osvedčenie, lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu

60€


07.05.2024

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky §23

online, povinné prílohy: prihláška, platné osvedčenie, lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu

60€


07.05.2024

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov §21

online, povinné prílohy: prihláška, platné osvedčenie, lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu

60€


20.05.2024

Špecialista požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava

prezenčne, povinné prílohy: prihláška, platné osvedčenie

260€


20.05.2024

Technik požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava

prezenčne, povinné prílohy: prihláška, platné osvedčenie

160€


20.05.2024

Elektrotechnické minimum (pre samoplatcov)

online - prezenčne, povinné prílohy: prihláška, doklad o ukončenom vzdelaní

700€


27.05.2024

Bezpečnostný technik - odborná príprava v oblasti BOZP (pre samoplatcov + žiadateľov o finančný príspevok cez projekt ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE)

online, povinné prílohy: prihláška, doklad o vzdelaní

650€


Jún

20.06.2024

Elektrotechnické minimum (pre samoplatcov a žiadateľov o finančný príspevok cez projekt ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE)

online - prezenčne, povinné prílohy: prihláška, doklad o ukončenom vzdelaní

700€


Júl

01.07.2024

Poučenie zamestnancov obsluhujúcich elektrické zariadenia ( § 20 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.)

online, povinné prílohy: prihláška

30€


01.07.2024

Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike § 23

online, povinné prílohy: prihláška, platné osvedčenie, lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu

100€


01.07.2024

Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike § 21

online, povinné prílohy: prihláška, doklad o ukončenom elektrotechnickom vzdelaní, lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu

80€


01.07.2024

Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike § 22

online, povinné prílohy: prihláška, platné osvedčenie, lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu

90€


September

09.09.2024

Aktualizačná odborná príprava BT

online, povinné prílohy: prihláška, platné osvedčenie

60€


30.09.2024

Špecialista požiarnej ochrany - základná odborná príprava (pre samoplatcov + žiadateľov o finančný príspevok cez projekt ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE)

prezenčne, povinné prílohy: prihláška, doklad o ukončenom vzdelaní

800€


30.09.2024

Technik požiarnej ochrany - základná odborná príprava (pre samoplatcov + žiadateľov o finančný príspevok cez projekt ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE)

prezenčne, povinné prílohy: prihláška, doklad o ukončenom vzdelaní

350€*Ceny sú konečné