Vitajte na stránke VZDELÁVANIE Košice

Vzdelávanie otvára nové obzory.

Vzdelávanie dospelých sa stáva čoraz dôležitejším, keďže takmer vo všetkých pracovných oblastiach je potrebná sústavná odborná kvalifikácia.

Sme Váš odrazový mostík k nadobudnutiu a zvyšovaniu odbornej kvalifikácie.

Vyučujeme modernými metódami orientovanými na cieľovú skupinu. Systémy riadenia vzdelávania flexibilne prispôsobujeme požiadavkám a potrebám účastníkom kurzov. Veľký význam prikladáme ďalšiemu vzdelávaniu orientovanému na prax. Tradičnú metódu prezenčného vzdelávania dopĺňame online vzdelávaním.

Online školenie Vám dáva flexibilitu z hľadiska priestoru a času.

Našou najvyššou prioritou je Vás optimálne teoreticky aj prakticky pripraviť na Vaše ďalšie uplatnenie na trhu práce. Absolventi našich kurzov by mali byť schopní rýchlo a jednoducho implementovať to, čo sa naučili do svojej každodennej praxe.

Vzdelávanie je investíciou do budúcnosti.

Učte sa od najlepších. Naši lektori majú vynikajúce odborné znalosti a dlhoročné praktické skúsenosti vo svojich odboroch. Sme hrdí na náš odborný tím, ktorý je základným kameňom nášho odborného vzdelávania.

Tešíme sa na Vás!