Zaregistrujte sa na kurz

Názov kurzu: Bezpečnostný technik - odborná príprava v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - Otvárame podľa záujmu

Začiatok: 01.01.2024

Údaje o účastníkovi

Fakturačné údaje

Právnicka osoba, fyzická osoba (s IČO)
Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli: *

Prílohy


Zakliknutím tohto políčka potvrdzujem, že som si prečítal/a Podmienky spracúvania osobných údajov, porozumel/a som im, a poskytujem týmto svoj vážny, slobodne daný, konkrétny, informovaný, jednoznačný a výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov obsiahnutých vo vyššie uvedenom formulári, a to na účel a v rozsahu uvedenom v týchto Podmienkach spracúvania osobných údajov. Súčasne potvrdzujem, že pri získavaní osobných údajov mi boli ako dotknutej osobe poskytnuté všetky informácie v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.